دختر خیابان انقلاب اظهار ندامت نکرد

نسرین ستوده که وکالت نرگس حسینی را به عهده دارد می‌گوید با وجود آنکه موکلش را در زندان قرچک محبوس کرده‌اند، او به وعده آزادی از اعتراض‌اش به حجاب اجباری برنگشت.