حداقل دستمزد ۹۷: چانه‌زنی در سایه اعتراض‌ کارگران

افزایش پلکانی دستمزد الگوی پیشنهادی وزیر تعاون، کار و رفاه جمهوری اسلامی است. سه تشکل مستقل کارگری اما اعلام کردند که حداقل دستمزد نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد.