نامه همسر احمدرضا جلالی به معاون روحانی: دادگاه همسرم نمایشی بود

ویدا مهران‌نیا، همسر پژوهشگر محکوم به اعدام می‌گوید علیه همسرش «غیرانسانی‌ترین اقدامات» صورت گرفته و اتهامات علیه او واهی و بدون مدرک است.