آغاز عملیات نظامی مصر برای پاکسازی صحرای سینا

ارتش مصر گفته است هدفِ این عملیات «عناصر و سازمان‌های تروریستی و جنایتکار» در شمال و مرکز سینا و دیگر مناطق دلتای مصر و صحرای غرب دره نیل است.