واکنش‌ها به مرگ کاووس سیدامامی در زندان اوین

خانواده سیدامامی از دولت کانادا خواسته‌اند تا جهت فراهم‌کردن امکان کالبدشکافی مستقل پیکر این فعال زیست‌محیطی بر تهران فشار بیاورد. مقام‌های کنسولی کانادا در ترکیه مشغول بررسی این «مرگ غیرعادی»‌اند.