حسن روحانی: راه‌حل اختلاف‌ جناح‌ها برگزاری همه‌پرسی است

حسن روحانی «همه کسانی را که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارند» به وحدت دعوت کرد. او اعتراضات سراسری دی‌ماه را نیز به «توطئه آمریکایی‌ها» نسبت داد.