عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران درگذشت

عاصمه جهانگیر در آخرین گزارش‌اش از افزایش اعدام‌ها و سرکوب فعالان ابراز نگرانی کرد و خواستار تحقیق مستقل در باره اعدام‌های دهه شصت شد.