اژه‌ای: گزارش مرگ کاووس سید امامی در زندان به شورای امنیت ملی ارائه شد

سخنگوی قوه قضائیه از کیفیت درگذشت استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در زندان اوین اظهار بی‌اطلاعی کرد. او می‌گوید موضوع در دست بررسی است.