#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض کارگر بازنشسته قائم‌شهری

این مجموعه دربرگیرنده اخبار اعتراضاتی است که روز ۲۳ بهمن صورت گرفته یا در این روز منتشر شده و با اخبار جدید بروز می‌شود.