خبر جعلی مرگ خامنه‌ای: «حمله هکرها از بریتانیا و آمریکا بود»

IP هکرهایی که خبر جعلی مرگ خامنه‌ای را در وب‌سایت روزنامه‌های قانون، آرمان و ستاره صبح منتشر کردند، در آمریکا و بریتانیا بوده است.