دادستان تهران سیدامامی را به ارتباط با سازمان‌های جاسوسی متهم کرد

جعفری دولت‌آبادی می‌گوید فعالان محیط زیست که به‌تازگی بازداشت شده‌اند از «اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی» برای آمریکا و اسرائیل جاسوسی می‌کردند.