«درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها ۱۰۲ هزار میلیارد تومان است»

در حالی که بین برخی نمایندگان مجلس و دولت بر سر رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها اختلاف وجود داشت، دیوان محاسبات کل کشور نظر نمایندگان مجلس را تأیید کرد.