جلوگیری از نشست شورای مرکزی جبهه ملی در ایران

روابط عمومی جبهه ملی ایران اعلام کرد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مانع از تشکیل جلسه‌ شورای مرکزی این گروه شده است.