اژه‌ای: سید‌امامی قطعاً خودکشی کرده ـ وکیل سیدامامی: پزشکی قانونی هنوز نظر نداده

مسئولان قضائی اصرار دارند مرگ کاووس سید امامی را خودکشی جلوه دهند. اما شواهد این ادعا را نقض می‌کند. سازمان ملل اعلام کرده بازداشت فعالان ایرانی محیط زیست را دنبال می‌کند.