یک دختر خیابان انقلاب دیگر: از اصلاحات خسته شده‌ام

دختر خیابان انقلاب خود را اعظم جنگروی معرفی کرده و اعلام کرده: این کار را انجام دادم برای آزادی، برای اتمام قوانین و مقررات علیه زنان و عواقبش را هم می‌پذیرم.