گفت‌وگوی صریح اردوغان با تیلرسون قبل از آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ

اردوغان آمریکا را تهدید کرده که اگر از حمایت از کردهای سوریه دست بر ندارد از «سیلی عثمانی» نصیب می‌برد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید گفت‌وگوها سازنده بوده است.