رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ: یک جنگ بزرگ جهان را تهدید می‌کند

مهم ترین اجلاس امنیتی جهان در آلمان آغاز شد. ولفگانگ ایشینگر می گوید آمریکا و روسیه به هم اعتماد ندارند.