مطهری: مسئولان امنیتی و قضایی قول‌ دادند تا آخر ۹۶ حصر پایان یابد

مطهری گفته مسئولان در ازای وعده رفع حصر خواسته‌اند خبرهای مرتبط با حصر رسانه‌ای نشود. گمان می‌رود فرایند رفع حصر به صورت رفع تدریجی محدودیت‌ها انجام شود.