درویشان گنابادی و تاکید بر حق دفاع از خود

گفت‌وگو با فرهاد نوری، مدیر سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، درباره درگیری درویشان با نیروهای امنیتی و انتقادهای مطرح شده درباره خشونت‌ورزی دراویش.