اعتراض به بازگرداندن پناهجویان افغانستانی در آلمان

گروه «برای پناهجویی» (Pro Asyl) در آلمان که از حقوق پناهجویان حمایت می‌کند، به استرداد پناهجویان افغانستانی اعتراض کرده و آن را «بی‌مسئولیتی» از سوی دولت آلمان دانسته است.