واکنش دولت و مجلس ایران به درگیری دراویش و نیروهای امنیتی

حسن روحانی از «مدیریت سنجیده» و «مدارای حداکثری» نیروهای امنیتی با دراویش گنابادی تشکر کرد. نمایندگان اصول‌گرای مجلس نیز خواستار استعفای وزیر کشور و برخورد جدی با دراویش شده‌اند.