ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قطع دست و پای دو سارق در زندان شيراز

<p>در زندان عادل&zwnj;آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.</p> <!--break--> <p><br /> به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومی دادگستری استان فارس روز گذشته ۲۰ آذرماه اعلام کرد که اين حکم با دستور علی القاصی&zwnj;مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز اجرا شده است.</p> <p><br /> بنا به اين گزارش، يکی از اين سارقان، مسلحانه از بانک&zwnj;های شيراز سرقت کرده و حکم قطع دست وی پيش از اين اجرا شده بود و اکنون حکم قطع پای او اجرا شد.</p> <p><br /> سارق ديگر که به اتهام چند سرقت در حوزه قضايی خنج دستگير شده بود نيز به قطع يد محکوم شد و حکم وی به دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل&zwnj;آباد اجرا شد.</p> <blockquote> <p><img width="200" height="83" align="middle" src="http://zamanehdev.redbee.nl/u/wp-content/uploads/ali_alghazimehr_0.jpg" alt="" />علی القاصی&zwnj;مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، اجرای اين حکم&zwnj;های شرعی را &quot;در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم&quot; دانست</p> </blockquote> <p>علی القاصی&zwnj;مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، اجرای اين حکم&zwnj;های شرعی را &quot;در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم&quot; دانست و گفت: &quot;دستگاه قضايی فارس در برخورد شديد با جرايم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود.&quot;</p> <p><br /> وی &quot;جديت&quot; در اجرای چنين احکامی را &quot;يکی از راهکارهای پيش&zwnj;گيری کيفری در وقوع جرايم مهم و خطرناک خواند&quot; و اجرای اين احکام را &quot;درس عبرتی برای مجرمان سابقه&zwnj;دار&quot; دانست.</p> <p><br /> قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.</p> <p><br /> &zwnj;در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه&zwnj; نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم&zwnj;، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام&zwnj; محکوم می&zwnj;شود.</p> <p><br /> همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می&zwnj;شود.</p> <p><br /> چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می شوند. در يکی از آخرين نمونه&zwnj;ها روز شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری در اصفهان قطع دست چهار مرد سارق اجرا شد.<br /> &nbsp;</p>

در زندان عادل‌آباد شيراز حکم قطع دست و پای دو سارق به اجرا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، روابط عمومی دادگستری استان فارس روز گذشته ۲۰ آذرماه اعلام کرد که اين حکم با دستور علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز اجرا شده است.

بنا به اين گزارش، يکی از اين سارقان، مسلحانه از بانک‌های شيراز سرقت کرده و حکم قطع دست وی پيش از اين اجرا شده بود و اکنون حکم قطع پای او اجرا شد.

سارق ديگر که به اتهام چند سرقت در حوزه قضايی خنج دستگير شده بود نيز به قطع يد محکوم شد و حکم وی به دستور دادستان مرکز استان در زندان عادل‌آباد اجرا شد.

علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، اجرای اين حکم‌های شرعی را "در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم" دانست

علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب شيراز، اجرای اين حکم‌های شرعی را "در راستای برخوردهای قاطع دستگاه قضايی با جرايم" دانست و گفت: "دستگاه قضايی فارس در برخورد شديد با جرايم مهم و اجرای حدود الهی مصمم خواهد بود."

وی "جديت" در اجرای چنين احکامی را "يکی از راهکارهای پيش‌گيری کيفری در وقوع جرايم مهم و خطرناک خواند" و اجرای اين احکام را "درس عبرتی برای مجرمان سابقه‌دار" دانست.

قطع دست و پا با استناد به احکام شرع در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است.

‌در ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی در ايران حد سرقت در مرتبه‌ نخست، قطع چهار انگشت دست راست سارق؛ در مرتبه دوم‌، قطع پای چپ سارق و در مرتبه سوم حبس ابد است. مجرم در مرتبه چهارم به اعدام‌ محکوم می‌شود.

همچنين بنا بر ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرا حد مرتکب شده است پای چپ او بریده می‌شود.

چنين احکامی هنوز در ايران به اجرا گذاشته می شوند. در يکی از آخرين نمونه‌ها روز شنبه ۱۶ مهرماه سال جاری در اصفهان قطع دست چهار مرد سارق اجرا شد.
 

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.