شکایت یک‌ میلیون و ۷۰۰ هزار تن از قربانیان جنایت‌های جنگی در افغانستان به دادگاه لاهه

مهلت شکایت از جنایت‌های جنگی در افغانستان دو ماه بود اما صدها هزارتن شکایت کردند. گروه‌های حقوق بشری این شمار بالا را «پیروزی بزرگ» برای عدالت و نشان نارضایتی عمیق از حکومت می‌دانند.