ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

نصب دکل‌های مخابراتی و ریختن زباله در حریم «قلعه شاه دژ» اصفهان

«قلعه شاه دژ» اصفهان با قدمت هزار سال بر فراز کوه «صفه» بنا شده است. این قلعه در دوره ساسانیان برای محافظت از شهر اصفهان ساخته شد. در زمان سلجوقیان با ورود یکی از طرفداران حسن صباح به‌ نام عبدالملک عطاش و نفوذ و دعوت مخفیانه او، تبدیل به یکی از قلعه‌های اسماعیلیون شد. نصب دکل‌های مخابراتی و ریختن زباله در حریم قلعه تصویر نازیبایی را برای این محل پدید آورده است. عکس: شهرام مرندی

«قلعه شاه دژ» اصفهان با قدمت هزار سال بر فراز کوه «صفه» بنا شده است. این قلعه در دوره ساسانیان برای محافظت از شهر اصفهان ساخته شد. در زمان سلجوقیان با ورود یکی از طرفداران حسن صباح به‌ نام عبدالملک عطاش و نفوذ و دعوت مخفیانه او، تبدیل به یکی از قلعه‌های اسماعیلیون شد. نصب دکل‌های مخابراتی و ریختن زباله در حریم قلعه تصویر نازیبایی را برای این محل پدید آورده است.

[sliderpro id="521"]

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.