عراقچی: با شرایط فعلی ایران از برجام خارج می‌شود

عراقچی در موسسه چتم هاوس هشدار داد در صورت ادامه امتناع بانک‌ها از معامله با ایران، توافق هسته‌ای نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.