مجلس و شورای نگهبان برای نهایی‌کردن مصادیق رجل سیاسی جلسه می‌گذارند

محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراهای مجلس می‌گوید به‌زودی نشست مشترک مجلس و شورای نگهبان برای نهایی‌کردن مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برگزار خواهد شد.