نیروی انتظامی برای تشویق به بی‌حجابی یک تا ۱۰ سال حبس تعیین کرد

در پی موج اخیر مخالفت زنان با حجاب در ایران، نیروی انتظامی این کار را معادل تبلیغ «فساد و فحشا» دانسته و برای آن زندان تعیین کرده است.