سه فعال دیگر محیط ‌زیست در سکوت خبری بازداشت شده‌اند

سه فعال محیط زیست از اعضای «موسسه حافظان طبیعت لاوردین» در بندر لنگه در سکوت خبری بازداشت‌ شده اند و اتهام آنها نامعلوم است.