اصلاح‌طلبان در جستجوی رابط جدید با بیت رهبری

حسن روحانی نقش جهانگیری، معاون اول اصلاح‌طلبش را در دولت جدید کم‌رنگ کرده و اصلاح‌طلبان به دنبال حضور او در انتخابات مجلسند. جهانگیری از زمان انتخابات با خامنه‌ای دیداری نداشته.