اتوبوس‌های فرسوده منشأ ۱۲ درصد آلودگی هوا تهران

در تهران ۴۰ درصد کامیون‌های در حال تردد و ۵۰ درصد اتوبوس‌های فعال در سیستم حمل و نقل عمومی فرسوده‌اند.