یک مقام دستگاه قضایی ایران: حجم کار قضات از استاندارهای جهانی بالاتر است

به گفته معاون نیروی انسانی قوه قضاییه حجم پرونده‌ها برای رسیدگی در دستگاه قضا افزایش فزاینده‌ای یافته. کریم لاهیجی می‌گوید علت این تراکم، جرم‌تراشی قوه قضائیه است.