قتل زهرا کاظمی و یک سند دادخواهی

عبدالکریم لاهیجی − این متن یک ماه پس از مرگ زهرا کاظمی برای روزنامه های ایران و کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد.