بازگشت بحران به بازار ارز: دلار موجود نیست

سیاست پلیسی دولت برای کنترل بازار ارز بدون نتیجه مانده و خرید و فروش ارز در بازار تهران متوقف شده و قیمت طلا و سکه افزایش یافته است.