روسیه قطعنامه محکومیت ایران در جنگ یمن را وتو کرد

با تصویب این قطعنامه آمریکا می‌توانست ایران را به عنوان کشوری که صلح و ثبات جهانی را به مخاطره انداخته معرفی کند. روسیه اما به کمک شتافت.