کارگر نیشکر هفت‌تپه خودکشی کرد

این کارگر پس از آنکه مسئولان اداری کارخانه پاسخی به خواسته‌اش ندادند، به زندگی خود پایان داد. او ۲۷ سال در مجتمع نیشکر هفت‌تپه کار کرده بود.