تقدیر روحانی از اقدامات «داهیانه» روسیه در شورای امنیت

با وتوی روسیه، قطعنامه شورای امنیت که ایران را ناقض صلح و ثبات جهانی معرفی می‌کرد، به تصویب نرسید. روحانی این اقدام را ستود. چهار کشور غربی می‌گویند ایران، خاورمیانه را تهدید می‌کند.