احتمال تعلیق فوتبال ایران در صورت ممنوعیت حضور زنان در دربی

رئیس فیفا فردا به عنوان مهمان برای تماشای دربی در ورزشگاه آزاری حضور خواهد داشت، اما زنان مجوز ورود به ورزشگاه را ندارند. ممکن است به همین دلیل مشکلاتی برای فوتبال ایجاد شود.