استعفای اعتراضی رئیس فدراسیون و همه اعضای شورای فنی کشتی ایران

رسول خادم از مسئولان کشوری خواسته بود تا تکلیف فدراسیون کشتی را در مورد رقابت با کشتی‌گیران اسرائیلی روشن کنند تا هر بار ورزشکاران ایرانی محروم نشوند. مسئولان اما هیچ پاسخی به او ندادند.