ترکیه: صعود شریعت بر سریر قدرت

ترکیه برای دهه‌ها یک جمهوری سکولار بوده و هنوز هم دست‌کم در ظاهر چنین است. در چند هفته گذشته اما مقامات ترکیه با توصیف عملیات نظامی این کشور در سوریه به عنوان «جهاد»، آشکارا پای بر این سنت و میراث گذاشته‌اند.