برخورد «مدبرانه» نظام: وزیر کار احمدی‌نژاد هم به او پشت کرد

اسدالله عباسی رئیس سابق جمهوری اسلامی را به قانون‌شکنی و ایجاد هرج و مرج متهم کرده و خواهان «برخورد» نظام با او شده است. به آن لحظه «مدبرانه» نزدیک می‌شویم؟