رسول خادم به سرداران سپاه و بسیج: اگر قرار بر باخت است، با هم ببازیم

رئیس مستعفی فدراسیون کشتی ایران، در پاسخ به مقامات سیاسی و نظامی ایران درباره منع رویارویی ورزشکاران ایرانی با اسرائیلی در میادین ورزشی آن‌ها را به ریاکاری متهم کرده.