روحانی: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی موفق بوده است

حسن روحانی در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی ایران، ضمن دفاع از سیاستهای اقتصادی دولت تأکید کرد که فشار از روی بانک مرکزی باید برداشته شود. او مخالفان دولت را «کم‌عقل» خواند.