تخریب تدریجی بافت تاریخی شیراز برای توسعه مرکز شیعه‌گری در جنوب ایران

زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۹۰۰ پلاک تاریخی در شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ تخریب شده. دوستداران میراث فرهنگی از وکلا درخواست کمک کرده‌‌اند.