مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی تعیین نخواهد شد

عیسی فرهادی، فرماندار تهران: «شورای شهر نمی‌تواند در مورد تعیین مکانی ویژه برای تجمعات اعتراضی تصمیم بگیرد و این جز وظایف شورای تامین است.»