افزایش زیان انباشته بانک‌ها: ورشکستگی تکذیب می‌شود

وضعیت نظام بانکی ایران آشفته است. مقام‌های دولتی اما این وضعیت را باور ندارند. رئیس دولت با اینکه نظام بانکی را «رفاقتی و غیرشفاف» خواند، از بازداشت مدیران بانکی انتقاد کرد.