خبرسازی و اعلام تدریجی کشته‌شدگان برای لاپوشانی شکنجه دراویش هنگام بازجویی

مقامات قضایی مرگ محمد راجی در حین بازجویی را تکذیب کرده‌اند. فرهاد نوری، مدیر سایت مجذوبان نور در گفت‌وگو با زمانه زوایای تازه‌ای از برخوردهای امنیتی با دراویش را آشکار کرده.