#اعتراضات – از میان آن‌ها: اعتراض به دستگیری محمد حبیبی فعال صنفی معلمان

این مجموعه دربرگیرنده خبرهای اعتراضاتی است که روز ۱۴ اسفند صورت گرفته‌ یا در این روز خبرهای آنها منتشر شده‌اند. مجموعه ممکن است با اطلاعات جدید بروز شود.