دیدار خامنه‌ای از خانواده یکی از کشته‌شدگان در ماجرای سرکوب دراویش

پدر بسیجی مقتول بعد از دیدار با رهبر جمهری اسلامی گفته است زلف فرزند او با زلف ولایت گره خورده. او از جوانان خواسته که بصیرتشان را بالا ببرند.