رئیس دولت اصلاحات: نارضایتی عمیقی در جامعه وجود دارد

محمد خاتمی در دیدار با گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به نارضایتی عمیق در جامعه، خواهان یک گفت‌وگوی ملی شده است.