شهردار تهران: منتقدان برنامه برج میلاد بزرگ‌نمایی کردند

محمد علی نجفی می‌گوید سن دخترانی که در برنامه شهرداری رقصیدند کمتر از هشت سال بود. بهتر بود برنامه برگزار نمی‌شد.